Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Funkční označení dobrovolných hasičů

Neznáte hodnosti požárníků a funkcionářů? Nevíte co která zkratka znamená? Náš článek Vám pomůže.


Členové a funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

image
Člen SH-ČMS

image
Člen SH-ČMS
po 3 letech

image
Člen SH-ČMS
po 5 letech

image
Člen SH-ČMS
po 8 letech
velitel družstva (hlídky)

image
Člen SH-ČMS
po 10 letech
člen rady MH

image
vedoucí kolektivu

image
Člen SH-ČMS
člen výboru
revizor

image
Člen SH-ČMS
náměstek starosty
velitel SDH
předseda RR

image
starosta SDH

image
aktivista okrskového
výboru

image
člen okrskového
výboru
okrskové RR

okrskový revizor

image
Člen SH-ČMS
náměstek starosty
okrsku, okrskový
velitel a předseda RR

image
starosta okrsku

image
inspektor OSH

image
vedoucí inspektor OSH

image
člen odborné rady OSH

image
člen výkonného výboru OSH
nebo OKRR

image
náměstek starosty OSH
předseda ORR

image
starosta OSH

image
pracovník ústředí SH-ČMS
instruktor ÚHŠ
pracovník CHH

image
vedoucí odboru ústředí SH-ČMS
zástupce ředitele ÚHŠ
zástupce ředitele CHH

image
ředitel ÚHŠ
ředitel CHH
ředitel zařízení SH-ČMS

image
člen odborné rady SH-ČMS

image
člen ÚKRR

image
člen výkonného výboru SH-ČMS

image
předseda krajské řídící rady SH-ČMS

image
ředitel kanceláře SH-ČMS

image
náměstek starosty SH-ČMS
a předseda ÚKRR

image
starosta SH-ČMS

 

Zásahová jednotka SDH obce

image
hasič JSDH

image
starší hasič JSDH

image
strojník JSDH

image
technik JSDH

image
velitel družstva JSDH

image
velitel družstva JSDH
zástupce velitele jednotky JSDH

image
velitel jednotky JSDH

 

Vysvětlivky

VD - ZVJ velitel družstva, zástupce velitele jednotky
VV výkonný výbor
OKRR okresní kontrolní a revizní rada
ÚKRR ústřední kontrolní a revizní rada
ÚHŠ ústřední hasičská škola
CHH centrum hasičského hnutí
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů
SDH sbor dobrovolných hasičů
OSH okresní sdružení hasičů
SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska

 

TOPlist